تماس با ما

 

 

:دفتر مرکزی

تهران – خیابان پاسداران – نبش کوهستان دوم – پلاک 598 واحد4

 +98 21 884 225 64 ,  +98 21 884 060 99  : تلفن

      , +98 912 8093 251 : تلفن همراه

      , +98 912 2200 426 : تلفن همراه

ایمیل :  

:دفتر مرکزی شماره2

تهران – خیابان مطهری – خیابان ترکمنستان – ساختمان شماره2 واحد 402

 +98 21 884 225 64 ,  +98 21 884 060 99  : تلفن

      , +98 912 8093 251 : تلفن همراه

    ,  +98 912 2200 426: تلفن همراه

www.karizchemical.com

www.poliurea.net

www.eurotaff.com